contacte

Sant Pere de Ribes
C/del Pi, 25
08810 Garraf (Països Catalans)
ger.entitat@gmail.com
telf: 93 896 12 00
Horari de secretaria: dimecres i divendres de 5 a 8h.