El GER s’adhereix a la Plataforma Verda de l’Autòdrom

El GER s'adhereix a la Plataforma Verda de l'Autòdrom, una plataforma ciutadana per a la defensa de l'entorn natural i patrimonial de l'Autòdrom de Terramar i en contra del projecte especulatiu previst per a l'espai.

MANIFEST DE LA PLATAFORMA VERDA DE L’AUTÒDROM

Les entitats, ciutadans i partits polítics sotasignats en relació al macroprojecte eqüestre i d’activitats relacionades amb el món del motor promogut per l’empresa GRAND PRIX i per l’ajuntament de Sant Pere de Ribes en la zona de l’Autòdrom de Terramar

MANIFESTEM
La nostra oposició a l’esmentat macroprojecte per les següents raons:

1. És un projecte desmesurat per a aquest entorn: àmbit d’actuació 677.245 m2, 23.000 m2 de sostre hoteler, 74.000 m2 de sòl per estables de cavalls i 50.000 m2 de sòl per a aparcament, que significa la destrucció de 124.000 m2 de sòl on hi ha ara vinyes i natura, i amb una afectació negativa al veïnat de la zona.

2. Deixa sense protecció un medi natural que fins ara hi comptava pels seus alts valors patrimonials-històrics, paisatgístics i agraris i que, per això, es mantenia com a sòl no urbanitzable.

3. Menysprea la funció ecològica de la zona com a corredor biològic entre els espais preservats dels Colls i Miralpeix (entre Sitges, Sant Pere de Ribes i Vilanova), la riera de Ribes i el Massís del Garraf, protegits per la Xarxa Natura 2000 i que formen part del Pla d’Espais d’Interès Natural. Implica impactes ambientals severs, pèrdua d'hàbitats i biodiversitat.

4. Suposa el tracte especulatiu d’un espai obert que en aquests moments té un ús d’espai natural per al veïnat de la zona i, també, per a tothom. Per tot això, demanem a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i a la Generalitat de Catalunya la paralització immediata del projecte.

Podeu adherir-vos personalment a la campanya des d’aquest enllaç:

chng.it/6GhmRwqd

Podeu accedir a més informació sobre la campanya a través de les xarxes socials:

twitter.com/PVAutodrom

instagram.com/pvautodrom/

Canal de Youtube