INSCRIPCIÓ A L’ESPLAI GER

DOCUMENTS DESCARREGABLES

Full d’inscripció a l’Esplai

Document editable. Un cop emplenat, cal que l’envieu al correu electrònic: esplaiger@gmail.com.

Document en format pdf per imprimir. Un cop emplenat, cal que el porteu a la Llibreria Gabaldà.

Declaració responsable Covid-19

Un cop emplenat, cal que l’envieu al correu electrònic: esplaiger@gmail.com o el porteu a la Llibreria Gabaldà juntament amb el Full d’inscripció.

Vine a l’esplai!
Curs 2021-22