Les joguines no tenen sexe

Com cada any, i amb la proximitat de les festes nadalenques, durant les quals acostumem a fer-nos alguns regals, us proposem reflexionar una mica sobre els valors que transmetem mitjançant aquests. Val la pena posar una mica d’atenció sobretot a les joguines, jocs i altres materials que regalarem a les nostres criatures que tenim al nostre voltant.

Els jocs i les joguines ens ensenyen a viure i a formar-nos com a persones, amb els valors, emocions i cultura que d’alguna manera tenen assignats.

A més, durant aquestes dates nadalenques el consumisme s’intensifica i acabem comprant coses que no necessitem, regals que no s’utilitzaran o que durant uns pocs dies, sense tenir en compte criteris de sostenibilitat, reciclatge  ni proximitat, entre d’altres.

“Es regala molt més del necessari i més del que l’emotivitat d’un nen pot acceptar”

Davant d’això, des de l’entitat Ger, ens sumem a la campanya de la Coordinadora feminista LGTBIQ de Ribes i Les Roquetes per unes joguines no sexistes, sent conscients de tot allò que transmeten, per a què els nens i les nenes puguin créixer i ser persones lliures i igualitàries.

A tenir en compte:

  • Que un nen jugui amb nines o una nena amb cotxes, no determina la seva sexualitat.
  • És important permetre que nens i nenes gaudeixin, indistintament, de totes les joguines.
  • Els infants han de jugar junts, han de compartir els seus jocs i joguines, i aprendre a cooperar, respectant-se els uns als altres.
  • A través del llenguatge també podem transmetre valors sexistes. Per això és important evitar algunes expressions com “això és de nens” o “això és de nenes”, ja que sinó el que fem és fomentar els estereotips assignats a allò femení i allò masculí.
  • Si prohibim jugar als infants amb joguines que considerem de l’altre sexe, n’estarem limitant el desenvolupament i el creixement personal per a la vida adulta.
  • Tenir cura de la llar i de les persones, cuinar, prendre decisions, expressar sentiments, moure’s pel món, tenir una vida saludable, ser autosuficient, etc. seran capacitats necessàries per quan siguin grans.

L’educació a través del joc mai és neutre. Les persones adultes som models de transmissió de valors. Hem de fer que les criatures puguin créixer en llibertat i se sentin lliures i no limitades per allò que tradicionalment s’ha assignat a dones i homes.

Les joguines no són sexistes per si mateixes, però el missatge que es pot transmetre quan les regalem, sí.

Fragment extret de la web de l’Ajuntament de Sabadell.