ideari

Ideari, que volem…
– Promoure la difusió de la cultura i el consum cultural amb un caràcter integrador i allunyat d’una proposta de tipus comercial.
– Mantenir  i fomentar les diferents manifestacions i celebracions del calendari tradicional amb un tarannà propi per tal que els diferents sectors socials de la comunitat ribetana se’l facin propi i el visquin de manera enriquidora
– Possibilitar la consolidació d’un patrimoni de manera que es doti al conjunt de la comunitat ribetana d’un espai de relació, de creativitat i alternatiu.
– Harmonitzar el treball voluntari, els recursos humans i econòmics de l’entitat per fer possible una planificació de les activitats i de la millora i conservació del patrimoni en base a criteris participatius i de compromís vers l’entitat i la comunitat.
– Fomentar la convivència davant de les actituds excloents de xenofòbia, racisme o intolerància cap a la diversitat.
– Enfortir el teixit associatiu amb caràcter solidari i de participació activa possibilitant que l’entitat sigui una escola de civisme i de treball voluntari.
Dins un marc global…
Situem la nostra activitat en un context no gens favorable de pensament únic, individualització creixent, professionalització i mercadeix del managament cultural i divisió del treball.
Alhora, considerem que el GER, com entitat i com a projecte sociocultural té avui una validesa i unes prespectives de futur importants a les quals no hi podem renunciar. I ho és en tant que possibilita:
Una participació àmplia pel seu carácter assembleari, el tractament col·lectiu del seus problemes, responsabilitats i activitats, per ser un espai en el que hi tenen cabuda la diversitat, els diferents sectors socials i generacionals i alimentadora de nous reptes i alternativa.
Una intervenció clara en l’àmbit social i polític en el camp de l’educació i la formació de valors, en les propostes culturals entesa de manera global i  no elitista, en la proposta de calendari tradicional i popular obert a les noves propostes, en la promoció d’activitats d’interès general de tipus cultural, esportiu, juvenil o artístic, com aquelles que recullen criteris de mediambient, de cooperació amb el desenvolupament, foment de l’economia social i del voluntariat, ajudant a configurar noves majories i nous discursos, experimentant i promovent noves maneres d’entendre la participació política i treballant en la perspectiva de recuperar i desenvolupar de manera plena les nostres llibertats democràtiques i nacionals en un marc d’igualtat social i de pau.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *