Espais de participació

Nous àmbits de participació

Des de gener de 2019, ens hem dotat de nous àmbits de participació amb més autonomia, amb més suport, amb més coordinació i amb més cura per poder fer més i millor!

Contacta amb els referents de cada espai i participa en l’espai que et sentis més còmode!