Som transparents

Comptabilitat de 2018

Balanç anual 2018

Ingressos i despeses

Ingressos
Subvencions
Quotes
Activitats

 
10€
20€
30€

Despeses
Infraestructura
Activitat
Personal

 
10€
20€
30€

Ingressos

Origen dels ingressos per àmbit

 • Subvencions
 • Quotes
 • Activitats
Despeses

Origen de la despesa per àmbit

 • Infraestructura
 • Activitat
 • Personal

Activitat socio-cultural realitzada durant l'any 2018

Activitat 2018

Activitat socio-cultural

1000

Socis

45

Socis impulsors

8

Seccions

78

Esdeveniments

Tipus d'acte
 • Tradicional
 • Concert festa
 • Esport
 • Sopars
 • teatre
 • Xerrada docu
 • Assemblea
 • Voluntariat
 • Lluites
Per seccions
 • Entitat
 • Esplai
 • Muntanya
 • Teatre
 • La Tk
 • Atletisme
 • La cassola
 • Ciclisme
 • Bar social
Cost de l'acte
 • gratuit
 • Amb entrada
 • Amb àpat