Esplai GER

Inscripció al casal d'hivern 2022

Inscriu-te emplenant el següent formulari únic per cada participant.

Formulari d'inscripció a l'esplai 2022-23

Omple el formulari i envia’l a ger.entitat@gmail.com

Formulari per fer-se soci del GER

Omple el formulari i envia’l a ger.entitat@gmail.com

L’ideari

MISSIÓ

L’Esplai Ger és una associació sense ànim de lucre que treballa a partir de l’assemblearisme dins de l’entitat Ger i des de l’educació en el lleure amb infants i joves. La nostra finalitat és transformar la societat utilitzant el mètode del joc per formar persones crítiques i autònomes amb el seu entorn. 

VISIÓ

Aspirem a una societat inclusiva en la qual tothom tingui veu i les mateixes oportunitats, on es deixin de banda els prejudicis i totes les persones es tractin per igual. 

Creiem en una societat crítica i transformadora en la qual tothom se senti lliure d’expressar-se i relacionar-se com vulgui, sempre amb la capacitat de canviar i evolucionar. 

Defensem una societat horitzontal i cooperativa que es basi en la sobirania col·lectiva. Entenem que les relacions entre persones tinguin una funció equitativa i de respecte. 

Volem una societat madura emocionalment i culturalment que tingui consciència pròpia per no defugir de les adversitats i poder afrontar els problemes, la qual es fomenti sobre el dret a la diferència. 

Volem arribar a una societat sostenible i responsable amb el medi ambient i la natura, on siguem capaços de poder prendre decisions coherents en cada una de les situacions en què ens trobem i poder afrontar-les. 

Aspirem a una societat basada en les relacions de respecte i fonamentades amb l’amor com a eix vertebrador i motor de totes les nostres accions. Defensem les relacions que es basen en una confiança recíproca i sincera. 

VALORS

Inclusió: acceptar a qualsevol persona amb igualtat d’oportunitats utilitzant la diversitat com a una manera d’enriquir-nos. 

Llibertat: capacitat per actuar, relacionar-nos, pensar… de manera lliure i independent, sempre tenint en compte que la llibertat individual acaba quan s’envaeix la llibertat dels altres. 

Respecte: condició per mantenir relacions entre persones basades en la dignitat i la llibertat de l’un i l’altre. 

Treball en equip: metodologia fonamental per relacionar-nos col·lectivament; sempre en el marc de l’assemblearisme i el voluntariat. 

Esperit crític: capacitat de qüestionar i qüestionar-nos normes i idees del teu entorn per poder crear una opinió pròpia. 

Creativitat: habilitat per generar noves idees, situacions, maneres de fer… de manera original i espontània.

Compromís: capacitat per adherir-se a un projecte i donar la teva màxima motivació i energia per tirar-ho endavant. 

Equitat: tenir en compte les necessitats reals de cadascú (econòmiques, culturals, socials, etc.) i adaptar-s’hi. 

POSICIONAMENT

Estem a favor del posicionament del moviment feminista, ja que, a l’Esplai treballem la coeducació amb els infants i joves i busquem combatre qualsevol desigualtat o conflicte en aquest àmbit. 

Ens posicionem en defensa de la cultura i moviment popular. 

Ens declarem antifeixistes per combatre qualsevol forma d’imposició racial, sexual, social o ideològica. 

Ens posicionem en contra de qualsevol mena de violencia, sigui verbal o física i a favor del diàleg com a eina per a solucionar conflictes. 

Ens posicionem a favor del moviment ecologista treballant-ho a l’Esplai. Aspirem a un món sostenible que fomenti les energies verdes sense abusar del planeta. 

Ens considerem un Esplai laic respectant totes les religions però sense seguir-ne cap de concreta.

CONNECTAT AMB ALTRES ESPLAIS

L’esplai Ger està federat a Esplais Catalans, Esplac, una associació catalana d’educació en el lleure infantil i juvenil que promou la transformació de la societat. Esplac és una associació laica, independent i democràtica de base voluntària, que promou la igualtat, la llibertat, la participació social, la sostenibilitat ambiental i els drets dels infants. Estar federats ens connecta amb esplais de la zona, d’arreu de Catalunya, així com en l’àmbit internacional, ens facilita la formació dels i les monitores i ens ofereix cobertura legal, entre d’altres.

Accedeix al blog de l’espai:

Vídeo del 45è aniversari de l’Esplai Ger, a la trobada de monitores i monitors a Can Pere