Festa Major d’Estiu 2020, que fem o deixem de fer?

La situació de confinament actual i la previsible per a final de juny, impossibilita pensar en una festa major a l’ús, és a dir amb ocupació del carrer. Balls Populars, cercaviles, actes musicals massius, etc.. . Per altre costat el confinament actual dificulta enormement l’organització actes alternatius al carrer i presencials.

Això fa que, a sis setmanes del 29 de juny, siguin moltes les persones que es pregunten i pregunten si podrem celebrar o no la festa major dins uns paràmetres acceptables.

Enmig de tot plegat hem estat coneixedors, per part de la comissió de balls populars, que des de l’Ajuntament i de manera unilateral. Sense cap debat previ, ni consulta a les entitats i col·lectius protagonistes de la festa s’ha “decretat” no fer cap acte presencial al carrer ni cap acte en espai tancat donat el confinament.

Des de l’entitat GER, tot sent coneixedors del moment que vivim i des de la responsabilitat, pensem que una decisió com aquesta hagués valgut la pena poder-la tractar col·lectivament, debatre possibles alternatives i consensuar-ne les resolucions a prendre, des de la responsabilitat i precaució necessària que compartim. No entenem ni compartim però la manca d’empatia de la Regidoria de Cultura vers els veritables protagonistes de la festa per planificar degudament les accions, serveis i mesures a prendre.

 

Proposta a debatre

Donada la incertesa de què podrem fer el 29 de juny i la proximitat de la data, pensem que ens cal concretar el que farem tant per si volem organitzar alguna cosa, com per si creiem que no cal fer res.

Per tant hauríem de superar el si la farem o no, amb una proposta pública de canvi de dia. De traspassar la festa en uns dies més aconsellables per a tots, donades les circumstàncies actuals. Una proposta de dia alternatiu situat en un temps on tot sigui més previsible i puguem fer alguna semblant a una festa major. Pensem a més que tal com anirà tot el confinament, com a comunitat ens cal poder fer una festa, una festa en la qual com a comunitat ens puguem desempallegar de la factura generada pel confinament i de cert cansament general de tots.

I tot i que no passaria res per no celebrar aquest any la festa, pensem que fer-ho podria ser una bona ocasió de retrobament col·lectiu, d’expressió comunitària i com no de record per totes aquelles que ens han deixat per culpa de la pandèmia i de celebració per a totes aquelles que han estat donats d’alta als hospitals i els sanitaris i altres que ho han fet possible.

I aquesta festa, més que mai, ha de sortir des de la mateixa comunitat. Tenim prou capacitat organitzativa i voluntat comunitària per a poder fer-la a mida de les possibilitats i des de la responsabilitat col·lectiva i compartida.

En aquest sentit creiem, tot i les mesures socials que es considerin, és millor traspassar la festa de carrer a uns dies més “acceptables”, que no fer-la ara des del confinament i el xoc emocional, i deixar una resposta de mínims pel dia 29 de juny.

 

Temes a considerar:

• Necessitat de debatre col·lectivament quina resposta donem.
• Analitzar proposta de mínims.
• Estudi de traspassar la Festa d’estiu a la primera quinzena d’agost.

 

Calendari de treball i temes a treballar que han sortit al debat

1. Fer proposta de debat a altres entitats i col·lectius com la Comissió de Balls Populars. Convocatòria urgent des del Consell Municipal de Cultura per tractar el tema.
2. Concretar un dia alternatiu, a poder ser laborable. Tenint en compte que 25 de juliol és Puigmoltó, 5 d’agost Vilanova i el 24 Sitges, igual un bon dia seria el 14 d’agost.
3. Elaborar una proposta de mínims pel 29 de juny. Baixada de gralles, matines generalitzades, traca, castell de foc….
4. Elaborar proposta i model pel que fa a Cercaviles (petits i grans), barraques i balls (haurem de ser curosos i responsables, però podem ser molt imaginatius) a celebrar el dia alternatiu, si es donen les condicions sanitàries i socials.
5. Preparar Programa d’actes (diversos, petits formats, molt comunitaris, …….).
6. Demanar al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del canvi de dia.

 

Consideracions generals

Es parteix de la base que seria una celebració de festa excepcional i d’acord amb el moment que vivim. En la línia de planificar accions i serveis per abordar les conseqüències del confinament i desempallegar-nos de la seva toxicitat.

Es creu oportú partir de la base la voluntat col·lectiva, que no de cap perspectiva econòmica important. Valorant la restitució de l’encontre social i els valor s comunitaris.

La celebració hauria de tenir un cost mínim molt inferior a les partides habituals i els recursos estalviats es destinarien a donar suport a les persones afectades pel coronavirus.

Es tractaria de no tant de donar alternativa de dia per a poder fer coses, sinó a traspassar (mantenir en un període de temps) el sentit comunitari de festa. I donar una oportunitat al retrobament social i festiu.
S’ha considerat que la proposta no pot diluir-se en el temps, ens cal marcar terminis tot i la incertesa de saber en exactitud si es donaran les condicions per fer les activitats pensades. La proposta ha de basar-se en criteris de responsabilitat compartida.

A partir de Setembre hi haurà qüestions com treball, escola, fi de vacances, que passaran per sobre de la festa, i que invaliden la seva execució.

Ribes, maig de 2020