Xerrada de Tardor – L’abordatge d’agressions masclistes a les organitzacions polítiques

Com i de quina  manera es fa front a la violència masclista en els moviments socials i en les nostres organitzacions són qüestions que ens preocupen i ens afecten a totes. Només a través d’un procés col·lectiu de formació i debat serem capaces de transformar els nostres espais per fer-los lliures de masclisme.

Els protocols contra les agressions masclistes són una eina col·lectiva d’autodefensa i de treball polític, molt útils per començar a qüestionar-nos i a subvertir les relacions patriarcals que existeixen als nostres espais personals i de militància.

Davant el risc de què la nostra legítima indignació sigui sotmesa a jocs parlamentaris, tactismes i altres estratègies alienes a les urgents necessitats quotidianes, creiem necessari abordar un pla de lluita amb un programa de 10 punts sobre els quals definir quin és el nostre projecte feminista i quines són les tasques immediates que ens imposa la gravetat de la situació en què trobem i per avançar cap a l’alliberament de les dones treballadores.